Aandacht maakt alles beter

Wat is een VvE?

 

Wat Is Een VvE? Wat is een bestuurder?

De afkorting staat voor Vereniging van Eigenaren.

Deze vereniging verzorgt het beheer van onroerend goed, gebouwen, die in appartementen, bijvoorbeeld woningen, zijn gesplitst en waarover de eigenaren dan gezamenlijk besluiten (moeten) nemen. Een VvE is een op basis van de wet verplichte organisatie, bedoeld om het onroerend goed in stand te houden.

Wat is een VvE-bestuurder? Een vve-bestuurder is het aanspreekpunt voor de leden en anderen van buiten de vereniging en verzorgt het dagelijks beheer over de vereniging van eigenaren. Deze verzorgt oder andere de administratie van inkomsten en uitgaven, geeft opdrachten voor klein onderhoud en doet de begeleiding van groot onderhoud en eventuele juridische procedures. Verder bereidt deze de jaarlijkse vergadering(en) van de VvE voor en verzorgt de verslaglegging ervan.

Waarom óns?
Hierop is een simpel antwoord mogelijk. Wij horen wel eens dat vve's te weinig aandacht krijgen van de bestuurder en dat is zonde. Veel vve-bestuurders zijn administratiekantoren die de overige zaken 'er bij' zijn gaan doen met als gevolg dat die zaken met te weinig aandacht, deskundigheid en/of te weinig interesse worden gedaan en onderhoudsbedrijven slecht presteren. Nadelen: te dure of te late reparaties.

Wij zorgen voor efficiënte klachtenafwikkeling en planmatig, kostenbewust onderhoud. en je kunt er van op aan dat er bij ons niets "aan de strijkstok blijft hangen".

Service

Nederland verschraalt op het gebied van service. Een klacht wordt niet verholpen, een servicebedrijf komt eerst weken later of komt helemaal niet opdagen een installatie wordt maar half ingeregeld een loodgieter komt alleen kijken en niets verhelpen.

Wij hebben oog voor een kwalitatief hoogwaardige service en selecteren servicebedrijven die dit kunnen bieden. Nutteloze bezoekjes aan het complex of niet-succesvolle reparaties komen niet voor betaling in aanmerking.

Wij kijken eerst naar prestatie en betalen dan pas een rekening.

Meer over onze policy
Hier in het kort een aantal uitgangspunten:

Onze nieuwe vve's krijgen de mogelijkheid te kiezen voor een online systeem. Hiermee kunt u niet alleen uw financiële staat zien, maar ook de relevante documenten over uw VvE, of zelf online storingen doorgeven. Alle informatie over die de leden/bewoners aangaan, inclusief de contactmogelijkheden met de bestuurder staan vermeld inclusief telefoonnummers voor het geval zich een calamiteit voordoet.

Nieuwe vve's die tevens monument zijn zien wij graag lid worden van de Monumentenwacht. Dat is een organisatie die tegen geringe vergoeding inspecties uitvoert en adviezen geeft over onderhoud en eventueel kleine reparaties uitvoert.

Nieuwe vve's die risico lopen juridische procedures te moeten voeren zien wij graag een rechtsbijstandsverzekering afsluiten.

Voor nieuwe vve's openen we een op eigen naam gestelde bankrekening en eventueel een spaarrekening. Nieuwe vve's laten we onderwerpen aan een veiligheidsinspectie, een korte rondgang waarin wordt vastgesteld met welke meestal kleine ingrepen de passieve of actieve veiligheid in het complex kan worden verhoogd.

  • Kennis & ervaring
  • Gedrevenheid & persoonlijk
  • No nonsense policy

Wij zijn blij wanneer u tevreden bent!

Bereikbaar via Telefoon: 085.401.89.25 • WhatsApp: 06-12300064 • e-mail: info@devvebestuurder.nl 

 • Betaalbaar • Betrokken •  Professioneel VvE Beheer
Dé VvE-Bestuurder ! • WhatsApp 06-12300064
Kantoor / Backoffice: 085 401 89 25