Aandacht maakt alles beter

Splitsingsakte VvE

 

De juridische basis van een VvE.

Dit zijn de vaste regels vaar je niet omheen kunt.

In de splitsingsakte staat vastgelegd hoe de splitsings is geregeld. Meerdere mensen onder één dak betekent dat je van te voren moet vastleggen hoe de aandelen: financiëel (kosten/bijdrage), in stemmen (zeggenschap / bestuur) zijn geregeld. De reden is simpel; achteraf regelen geeft altijd problemen, omdat dan het directe belang meestal niet evenredig is.

Er zijn veel VvE's en om het wiel niet telkens opnieuw te hoeven uitvinden is er meestal een verwijzing naar een Modelreglement opgenomen. Dit betekent dat alles wat daarin staat moet worden gehanteerd. Wel kan er in de splitsingsakte worden afgeweken van het modelreglement, dit is dan expliciet opgenomen. Later afwijken, dat kan niet. Wat wel kan is bepaalde zaken verder te regelen in het huishoudelijk reglement.

 De juridische opbouw van een VvE:

1) De Nederlandse WET. Regelt vrij veel: Boek 5 titel 9

2) Splitsingsakte

 - wat hoort bij wie, wie betaald wat, wie mag wat doen

3) Modelreglement

 - zaken die vaak voorkomen, definities, algemene afspraken universeel voor (elke) VvE

4) Huishoudelijkreglement

- Nadere invulling aan de splitsingsakte en verdere uitwerking modelreglement. Veelal zaken die specifiek liggen op het gebruik en pandspecifieke aanvullingen.

In deze volgorde wordt bepaald wat kan, mag of juist moet.

De splitsingsakte is een belangrijk document! 

Bereikbaar via Telefoon: 085.401.89.25 • WhatsApp: 06-12300064 • e-mail: info@devvebestuurder.nl 

 • Betaalbaar • Betrokken •  Professioneel VvE Beheer
Dé VvE-Bestuurder ! • WhatsApp 06-12300064
Kantoor / Backoffice: 085 401 89 25